One Planet

logo one planet
De One Planet Foundation is de trekker van het project Business Garden en in mei 2006 opgericht onder de naam Stichting EcoVilla.  One Planet Foundation is een katalysator en kraamkamer voor duurzaamheid. Zij werkt voor klimaatbescherming en het behoud van een leefbare wereld door het verminderen van CO2-uitstoot en de mondiale voetafdruk per persoon. Zij creëert en realiseert innovatieve en inspirerende projecten die mensen in staat stellen om duurzamer te leven, werken en spelen binnen ieders toegestane mondiale voetafdruk.

Haar eerste initiatief was een haalbaarheidsstudie voor EcoVilla; een collectieve woonvorm waarbij een CO2-reductie van 80% wordt behaald door alle aspecten van duurzaamheid samen te voegen: energie, bouwen en wonen, voeding, mobiliteit, water, afval, recreatie, etc. Deze haalbaarheidsstudie werd door verschillende partijen positief ontvangen en hieruit ontstond het concept EcoVilla. Destijds waren Essent, DHV, Eiffel, Ballast Nedam en ORG-id bij de Stichting EcoVilla betrokken. Sindsdien heeft de stichting veel meer concepten en initiatieven ontwikkeld en daarom is zij in 2008 verder gegaan onder de naam One Planet Foundation.