Werkwijze

Wat doet One Planet?

One Planet is in eerste instantie een kraamkamer voor eigen duurzaamheidprojecten.

Onze talenten liggen in:

  • Kansen zien of creĂ«ren om CO2 en Footprint te verminderen
  • Kansen vertalen in concrete projectvoorstellen
  • Partners, projectleiders en finance vinden
  • Projecten ontwikkelen en realiseren
  • Naar de markt brengen met externe investeerders/exploitanten

Voorbeelden van dit soort projecten zijn: EcoVilla, EcoErf, EcoCentre, EcoMe, OV-Navigator.

Daarnaast doet One Planet mee of helpt andere CO2 en/of Footprint initiatieven. Voorbeelden van dit soort projecten zijn: Eiffel Challenge, Vathorst West, Duurzaam Amersfoort, EcoGolf en het Klimaatprogramma Utrecht.