Businessmodel

Waar leeft One Planet van €?

One Planet is een geregistreerde non-profit eco-liefdadigheidsinstelling die werkt voor het algemeen belang. Vanaf onze oprichting in 2006 tot nu waren we grotendeels een team van vrijwilligers en sinds maart 2020 hebben we geen betaald personeel meer, dus nu zijn we 100% een organisatie van vrijwilligers die duurzaamheid willen bevorderen. Mensen en bedrijven die deel willen uitmaken van onze duurzaamheidsprojecten doneren hun eigen tijd, geld en materialen en krijgen dan een aandeel in het project als het later op de markt komt. Op deze manier kan One Planet nieuwe ideeën voor duurzaamheid pionieren zonder zelf risico's te moeten nemen. Het betekent dat we klein blijven, omdat we niet veel intern geld te besteden hebben, maar ondanks deze handicap hebben we de afgelopen 14 jaar ongeveer 72 duurzaamheidsprojecten gedaan. Soms krijgen we een subsidie van een gemeente, provincie of ministerie om een ​​specifiek project te voltooien, dan huren we mensen in om het werk voor ons te doen. One Planet houdt haar kosten zeer laag en werkt met vrijwilligers, sponsoren en projectsubsidies. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Een percentage van de verkoopwaarde van de producten en diensten die One Planet en haar partners verkoopt, bijvoorbeeld FlexApartments.
 • Inzet van vrijwilligers: b.v. gepensioneerde ingenieurs, bestuurders, managementtrainees, ouders, studenten en burgers.
 • Investeringen in uren en materialen door partners die participeren in One Planet- projecten en hiermee een aandeel krijgen.
 • Opdracht van een zorginstantie om een prototype Kit House voor jeugdzorg te ontwerpen, bouwen en installeren.
 • Subsidie ​​van het Toekomstfonds van gemeente Amersfoort om het FlexApartment te  verduurzamen en energie- efficiënter te maken.
 • Verkoop van prototypen of project aan een ondernemer. Deze neemt ons team en werk over en brengt het nieuwe product of dienst op de markt, bijvoorbeeld People 4 Earth.
 • Drie-jaar opdracht van de provincie Utrecht voor mede-trekkerschap van het Op Kop project.
 • Twee-jaar opdracht van de gemeente Amersfoort als programmaleider voor het NME Arrangement; een reeks lokale duurzaamheid projecten.
 • Klein percentage van de projectfinanciering van projecten waarvoor One Planet de werkruimtes, financiële administratie,  juridisch platform en netwerkcontacten biedt.
 • Subsidie ​​van de provincie Utrecht voor het groene daken- en groene muren project.
 • BMAP-fondsen van energiebedrijf Essent voor het project EcoVilla.
 • Subsidie ​​van het Ministerie van Landbouw voor het voedselproject Echt Eten in de Eemstad.
 • Inkomsten van andere duurzaamheidsorganisaties die de One Planet- ruimtes en faciliteiten gebruiken.
 • Toegang tot de klanten van andere bedrijven om One Planet producten te verkopen; bv. IKEA voor het werven van leden voor de energie coöperatie Eemstroom.
 • Gebruik van een gebouw van VROM/RGD via een vastgoed bescherming contract.
 • Giften in de vorm van meubilair en apparatuur.
 • Uren van sociale werkplaats om de daktuin te bouwen.

KRAAMKAMER

Stichting One Planet is een kraamkamer voor projecten die bijdragen aan een gezonde en duurzame leefomgeving, met minder CO2 uitstoot. Wij bieden een juridisch platvorm en werkplekken waar nieuwe ideeën stapsgewijs uitgewerkt kunnen worden in nieuwe producten en diensten in de markt.