Businessmodel

Waar leeft One Planet van €?

One Planet is een stichting die werkt voor het algemeen belang. Mensen en bedrijven die deel willen uitmaken van onze projecten geven hun eigen tijd, geld en materialen en krijgen dan een aandeel in het project als het later op de markt komt. We hebben afgelopen 15 jaar meer dan 74 projecten gedaan. Wij houden onze interne kosten heel laag:

 • Verkopen van producten die wij en onze partners ontwikkelen b.v. FlexApartments.
 • Investeringen in uren en materialen door partners die participeren in One Planet projecten en hiermee een aandeel krijgen.
 • Opdracht van een zorginstantie om een prototype woonstudio voor jeugdzorg te ontwerpen, bouwen en installeren.
 • Subsidie ​​van het Toekomstfonds van gemeente Amersfoort om het woonstudio te  verduurzamen en energie- efficiënter te maken.
 • Verkoop van projecten aan een ondernemer. Deze neemt ons team en werk over en brengt het nieuwe product of dienst op de markt, b.v. People 4 Earth.
 • 3-jaar opdracht van provincie Utrecht voor assistentie met het Op Kop project.
 • 2-jaar opdracht van gemeente Amersfoort als programmaleider NME Arrangement; een reeks lokale duurzaamheid projecten.
 • Klein % van financiering van projecten waarvoor One Planet de werkruimtes, financiële administratie,  juridisch platform en netwerkcontacten biedt.
 • Subsidie ​​van de provincie Utrecht voor het groene daken- en groene muren project.
 • BMAP-fondsen van energiebedrijf Essent voor het project EcoVilla.
 • Subsidie ​​van Ministerie van Landbouw voor voedselproject Echt Eten in de Eemstad.
 • Inkomsten van andere duurzaamheidsorganisaties die de One Planet- ruimtes en faciliteiten gebruiken.
 • Toegang tot klanten van andere bedrijven; bv. IKEA voor het werven van leden voor energie coöperatie Eemstroom.
 • Gebruik van een gebouw van VROM/RGD via een vastgoed bescherming contract.
 • Giften in de vorm van meubilair en apparatuur.
 • Uren van sociale werkplaats om de daktuin te bouwen.

KRAAMKAMER

Stichting One Planet is een kraamkamer voor projecten die bijdragen aan een gezonde en duurzame leefomgeving, met minder CO2 uitstoot. Wij bieden een juridisch platvorm en werkplekken waar nieuwe ideeën stapsgewijs uitgewerkt kunnen worden in nieuwe producten en diensten in de markt.