Niet-voor-winst stichting

Doneren

One Planet is geregistreerd bij de belastingdienst als een niet-voor-winst stichting met ANBI-status. https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ (intypen Stichting OnePlanet.) Giften aan One Planet zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belasting. Doneren aan One Planet  

 

KRAAMKAMER

Uw giften aan One Planet zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belasting.

Bestuur

 

Mark Goedkoop

 

Bill Dunster

 

Paul Heistein