Behoud Park Schothorst!

Behoud Park Schothorst!

Breaking News: Gisteravond 14 juli 2020 was een grote overwinning voor burgers en parkliefhebbers in Amersfoort. Na een lang en heftig debat en allerlei politieke intriges, werd ons onafhankelijke burgerinitiatief unaniem aangenomen, en werden twee van de drie tegenargumenten van de politieke partijen VVD, D66 en CDA afgewezen. De gemeente gaat nu in co-creatie met ons team, Park Schothorst verder ontwikkelen binnen onze kaders. Hierbij wordt het gemeentelijk plan voor 60 nieuwe woningen in het park terzijde geschoven en mag nieuwbouw – met onze toestemming – het oorspronkelijke bouwvolume van de boerderij niet overschrijden, geen toename van het verkeer, en moet het passen bij het karakter van het park. Het is voor het eerst in Amersfoort dat burgers deze positie hebben verworven en dit wordt gezien als een besluit dat de weg vrijmaakt voor toekomstige betrokkenheid van burgers!

Hier is een film wij voor de stemming in de Raad hebben gemaakt, om de steun voor behoud Park Schothorst te vergroten…

Hieronder het moment dat de burgermeester de stemming bekent maakt:

 

Achtergrond:

Vanaf het eerste uur was One Planet een van de oprichters van de burgerprotestgroep, die zich verzet tegen de plannen van de gemeente Amersfoort om 60 huizen in Park Schothorst te bouwen, op de plek van een historische rieten boerderij die door een brandstichter is afgebrand. One Planet diende als eerste website totdat een burgerteam haar eigen website https://behoudparkschothorst.nl kon maken. Wat met een paar bewoners naast het park is begonnen, is inmiddels uitgegroeid tot een sterk kernteam dat iedere 1-2 weken samenkomt, plus een bredere groep van supporters. Meer dan 5000 mensen hebben de petitie ‘Behoud Park Schothorst’ ondertekend. Het team heeft 9000 volgers op Facebook en Instagram, en heeft media-aandacht getrokken en staat nu stevig op het radarscherm voor het behoud van Park Schothorst.

Geen woningen in Park Schothorst! Laat het park een park blijven! Laat je stem horen!

Het woningbouwplan is voor het eerst op dinsdag 14 mei 2019 in de gemeenteraad besproken. Onder leiding van Behoud Park Schothorst, zaten de tribunen vol met boze burgers en was de sfeer gespannen. Tijdens een politieke klifhanger verloor wethouder Janssen wegens één overloper, de nodige steun om haar plan door te drukken en kreeg zij van de raad de opdracht om de dialoog aan te gaan met lokale bewoners en belanghebbenden.

Besluitenlijst_De_Ronde_14_mei_2019_Herontwikkeling_Schothorsterlaan_88

Sindsdien heeft de kerngroep Behoud Park Schothorst vele bilaterale gesprekken met de gemeente en alle politieke partijen gevoerd. Ook hebben we onze eigen duidelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling op Schothorsterlaan 88 gepubliceerd:·

  • Geen nieuwe wegen of verkeer.·
  • Ontwikkeling moet worden beperkt tot het volume en de hoogte van de oorspronkelijke boerderij.
  • Ontwikkeling moet passen bij het landelijke en ecologische karakter van het park.

Na weer een paar drukke en gespannen openbare bijeenkomsten in Het Groene Huis in het park, die ons team heeft helpen organiseren, trok wethouder Janssen haar woningbouwplan in. Nu organiseert zij een rondetafelgesprek met ons team en andere belanghebbenden om samen te beslissen wat er op de site van de oude afgebrande boerderij moet gebeuren. We hebben geen illusies dat huisvesting van de politieke ban is, maar we gaan constructief samenwerken om een ​​oplossing binnen onze uitgangspunten te vinden.

Hieronder: media-aandacht voor burgers tegen het gemeentelijke woningbouwplan

De moeizame weg van het afgelopen jaar heeft aangetoond dat het college en raad niet goed weten hoe ze om moeten gaan met vastberaden burgers die voor hun eigen belang opkomen, en inspraak in ontwikkelingen in hun buurt eisen. De raad doet alsof zij de burger van Amersfoort democratisch vertegenwoordigt, maar in de praktijk nemen ze beslissingen over de hoofd van en zonder overleg of participatie met de burger. Dan moet de burger zelf opstaan om zijn eigen park en groengebieden tegen ongewenste ontwikkelingen te beschermen. De gemeente heeft nu een bemiddelaar ingehuurd om het Rondetafelgesprek te leiden, en gaat voorzichtig met burgerparticipatie experimenteren. Het valt in de komende maanden te bezien hoe dit zich ontwikkelt. De eerste strijd voor burgerparticipatie is gewonnen, maar nog niet de oorlog.

Naast Schothorsterlaan 88, waar alle aandacht nu op is gericht, blijft Actiegroep Behoud Park Schothorst zich inzetten voor de lange termijn bescherming van het hele park, binnen de oorspronkelijke parkgrens van 1988. Keer op keer, heeft de gemeente stukken van het park voor nieuwbouwprojecten weggegeven. Indien de inwoners van Amersfoort niet zelf opstaan ​​om hun ecologische erfgoed tegen verdere verbouwing en economische exploitatie te beschermen, zal er tegen de tijd dat onze kinderen volwassen zijn, van deze prachtige ‘groene long’ in het midden van de noordelijke buitenwijken, weinig meer over blijven.

Onder: de oorspronkelijke parkgrenzen van 1988

Onder: bebouwingen binnen de parkgrenzen van 1988

Onder: de oorspronkelijke historische boerderij en moestuinen, voordat de boerderij afgebrand werd.

Onder: het huidige prachtige park dat we tegen verdere bebouwing willen beschermen