EcoVilla-City Diemen

EcoVilla-City Diemen

Kort na de introductie van EcoVilla (geschikt voor een woonwijk of platteland-omgeving) werd One Planet gevraagd voor een variant met dezelfde duurzaamheidsprincipes, die geschikt was voor gebruik in een stad. Partijen als de SEV (Stichting Experimentele Volkshuisvesting) waren geintereseerd in zowel de woonwijk- als de stedelijke varianten van EcoVilla, want SEV zag de gemeenschappelijke en sociale leven in EcoVilla als een belangrijke oplossing voor de eenzaamheid waarin vele oudere mensen in traditionele woonvormen verkeren. “Samen ouder worden in een duurzame woongemeenschap.” SEV gaf One Planet een subsidie om deze woonvormen verder uit te werken en een aantal locaties uit te zoeken. Samen met Tjerk Reijenga van Bear Architects te Gouda, heeft One Planet daarom een EcoVilla City ontworpen. De EcoVilla City bestaat uit een energie-neutraal appartementsgebouw in een kas, met diverse duurzaamheid maatregelen en veel groen. Hier ziet u een EcoVilla-City,  met in de voorgrond een aantal drijvende EcoVilla’s.

De eerste concrete aanvraag hiervoor was van Diemen. Daar waren ze bezig met de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk Sniep. Op verzoek van de GroenLinks burgermeester van Diemen, onderzocht One Planet of duurzame EcoVilla-City geplaatst kon worden langs de spoorweg.

Maar, na het verrichten van veel werk aan de kant van One Planet, inclusief het maken van een businesscase voor de realisatie en exploitatie, samen met een ambtenaar van de gemeente Diemen, was er helaas onvoldoende eenheid tussen de politieke fracties in de gemeenteraad om dit eco-plan van GroenLinks door te zetten. De VVD was samen met GroenLinks een voorstander van een groene en duurzame oplossing, maar de PvdA had minder belangstelling voor duurzaamheid en wilde een meer traditionele commerciële ontwikkeling doorvoeren. En daarmee is onze ‘inspanning Diemen’ beëindigd!