Duurzaam Stadhuis Amersfoort

Duurzaam Stadhuis Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft recentelijk in lokale kranten aangegeven een voorkeur te hebben voor het realiseren van een nieuw stadhuis aan het Stationsplein. Op Stationsplein 14-16 moet een groot, 14 verdiepingen tellend kantoorgebouw verrijzen als nieuw stadhuis voor Amersfoort.

Op basis van kennis van duurzame bouw en onze praktische ervaring op deze locatie, is Stichting One Planet van mening dat de renovatie van twee bestaande en grotendeels leegstaande gebouwen een veel duurzamere, goedkopere en mooiere oplossing biedt. Dit laagbouw-alternatief biedt vele voordelen: niet alleen voor de omwonenden en voor voetgangers en fietsers op het drukke Stationsplein, maar voor alle Amersfoorters. Hieronder ziet u een film https://youtu.be/DfMbfMBVKuQ en enkele schetsen.

Op donderdag 21 maart 2019 hebben One Planet en architectenbureau-ASK deze alternatieve ideeën tijdens een openbare informatieavond voor belangstellenden gepresenteerd. Onze presentatie is hier te vinden -> Duurzaam Stadhuis Amersfoort 26-3-2019  30 bezoekers waren aanwezig, waaronder de gemeenteraadsleden van vier verschillende raadsfracties, de gemeentelijke projectleider voor het Stationsplein en vele bewoners, onder andere van De Berg. Na de presentatie volgde een levendige en diepgaande discussie. Onze oproep aan de betrokken partijen luidt:

  • Burgers – Zorg dat jullie gehoord worden! Sta actief op en eis je rechten in het proces op!
  • Raad – Stel jezelf op als opdrachtgever en controleur boven de wethouders en college. Dus niet te snel instemmen met plannen van college en ambtenaren. Maak je rol waar als vertegenwoordiger van de burger.
  • Gemeente – Dicht de kloof met de burger. Zoek een partnerschap met de burger vanaf het begin van ontwikkelingen. Casus voor een nieuwe partnerschap = Stadhuis Amersfoort!

Hieronder: artist’s impressie van de wethouder’s 14-verdieping kantoorkolos …

… vanuit Berkenweg gezien

… vanuit Regentesselaan gezien