EcoErf studies

EcoErf studies

In 2009-2011 was er interesse voor het One Planet=-concept EcoErf, ontwikkeld in samenwerking met het bureau Mensenland. EcoErf werd gezien als een ‘nieuwe duurzame oplossing’ voor de verbinding tussen stad en platteland. SEV, Provincie Utrecht, Saxion College en studenten van andere educatieve instellingen wilde daar onderzoek naar verrichten en One Planet subsidies daartoe verlenen. Hieronder vindt u diverse links.

One Planet en Mensenland hebben als initiator of ondersteuner meegewerkt aan diverse initiatievenom rondom Amersfoort EcoErf-projecten te realiseren (zie EcoErf-projecten op deze website.) Ze stuitten echter op een te hoge grondprijs doordat commerciële ontwikkelaars, met medewerking van de gemeente, overal de grond- en bouwrechten hadden bemachtigd. Ook al lag een stuk grond jaren ongebruikt, zoals in Vathorst, dan rekenden de ontwikkelaars toch op winst in de toekomst wanneer de gemeente een bouwvergunning zou verlenen. Er was geen ruimte voor burgerinitiatieven en collectief particulier opdrachtgeverschap. Voor enkele burgergroepen liep dit na jaren van inspanning uit op een bittere teleurstelling (zie project Groenvoort.)

One Planet en Mensenland zijn daarom met EcoErf gestopt. Bart Pijnenburg van Mensenland is verhuisd naar Tuis des Es in Noord Brabant http://tuindees.nl omdat wij met EcoErf geen voet aan de grond in de regio Amersfoort konden krijgen vanwege de speculatie rondom grondrechten.

One Planet EcoErf brochure

EcoErf Netwerkbijeenkomst 17 dec.

Watergebruik en EcoErf

100311 Interview Vathorst nu

110520 Krant vathorst nu platform groen

100208 Integraal eindrapport Saxion

110301 Tuiderij EcoErf 20.46.41

EcoErf – Individuele opdracht Martijn van der Zee – 19 mei 2010

Leerdocument EcoErf