EcoErf Vathorst –> Groenvoort

EcoErf Vathorst -> Groenvoort

 

Twaalf gezinnen wilden samen een stuk grond in Amersfoort Vathorst kopen en daar een duurzame woongroep realiseren. Grotendeels zelfredzaam op het gebied van energie, voedsel en water. Zij gebruikten daarbij One Planet en haar concepten EcoVilla en EcoErf als springplank. Onder professionele begeleiding organiseerden zij zich in een vereniging en maakten een financieel plan. Uiteindelijk konden ze niet opboksen tegen de gevestigde ontwikkelaars met hun greep op de grond- en bouwrechten in de regio Amersfoort. Deze ontwikkelaars rekenden op een forse winst in de toekomst als de gemeente in de richting van Vathorst zou uitbreiden. Ze waren niet bereid in hun grondprijs te dalen, ondanks een bijdrage van de Provincie Utrecht. De bewonersgroep is na vier jaren van organisatie, werk en hoop uiteindelijk teleurgesteld ontbonden.