EcoVilla

EcoVilla

EcoVilla houdt in: modern, aantrekkelijk, welvarend leven met 80% minder CO2-uitstoot dan de gemiddelde Nederlander.  Dit wordt mogelijk gemaakt in een rij energieneutrale woningen onder een kas met een aantal gezamenlijke voorzieningen als moestuin, zonnepaneeldak en hemelwater opvang. Er is aandacht in EcoVilla voor: de sociale dimensie, voeding, mobiliteit, inkoop, recreatie, gebouwen, toxicity, biodiversiteit, connectivity en energie.

Klimaat wetenschappers zeggen dat een 80% reductie in CO2-uitstoot t.o.v. 1990 binnen 20-30 jaar nodig is, willen we de opwarming van de aarde tot twee graden celcius beperken. EcoVilla biedt precies deze mogelijkheid, met behoud van alle elementen van een gezond, modern leven.

Er bestaat een sterke basis voor EcoVilla, waarin gedragsverandering zorgt voor 60% van de CO2-reductie en technologie voor de laatste 20%. Samen dus 80% reductie.

Gedragsverandering: Project Perspectief van VROM heeft van 1995-1998 aangetoond dat 12 doorsnee Nederlandse gezinnen met 60% minder CO2-uitstoot goed kunnen leven, zonder technische maatregelen, alleen door gedragsveranderingen, bijvoorbeeld door minder vlees eten, meer uitgaven aan leuke ervaringen (eten, cultuur, reizen enz.) en minder ‘spullen kopen’ ofwel de-materialisatie van de geldstroom. Dit inspirerende project is goed gedocumenteerd. One Planet kent een van de coaches die de 12 gezinnen heeft geholpen met de productinformatie waarop ze bewuste keuzes konden maken. 5 jaar later werden de deelnemers in Project Perspectief geïnterviewd.  Ze keken allemaal terug op hun drie jaren als een periode van een verhoogde kwaliteit van leven. De accent lag meer op leuke dingen doen en op activiteiten die leiden tot gelukkige ervaringen, dan op het kopen van goederen en meer materialistische welvaart. De prikkel voor deelnemers om mee te doen met Perspectief, was 20% meer inkomsten (d.w.z. een subsidie van VROM) indien ze binnen hun carbon-budget zouden blijven. De gemiddelde besparing in CO2-uitstoot was 60%, alleen als gevolg van bewuste keuzes en gedragsverandering. Conclusie: een financiële incentive van 20% tussen een carbon-rijke en een carbon-arme levensstijl is voldoende is om door een vrijwillige gedragsverandering 60% CO2 besparing teweeg te brengen.

Technische maatregelen: Sinds het einde van Perspectief in 1998, zijn er veel meer mogelijkheden voor energiebesparing voor de gewone burger beschikbaar gekomen. Bijvoorbeeld nul-op-de-meter- en passief-haus woningen, efficiëntere huishoudelijke apparatuur, LED-verlichting, elektrische auto’s- en fietsen, zonneboilers, PV-daken, betere isolatie, beter OV-netwerk, recycling, water-besparende douches, HR++ en triple glas, efficiëntere vliegtuigen en cv-ketels, slimme meter, home-energy-monitors enzovoort.  Geen van deze technische maatregelen werden in Project Perspectief gebruikt. De huidige technische maatregelen kunnen dus voor minstens 20% CO2-besparing opleveren.

Daaruit concludeert One Planet dat een moderne en aantrekkelijke leven met 80% minder CO2-uitstoot nu al haalbaar is, door een combinatie van gedragsverandering en technische maatregelen. Dit besef gaf voldoende zekerheid om een nieuwe stichting en proefproject EcoVilla na te streven, waarin een 80% CO2 reductie aangetoond zou worden.

EcoVilla was in 2006 dus het eerste project van de Stichting One Planet (nog onder de naam Stichting EcoVilla).  EcoVilla werd toen als heel innovatief beschouwd en wekte veel interesse bij gemeenten, ontwikkelaars en bewoners op.

Daarna begon de zoektocht naar realisatielocaties voor EcoVilla!