Energie Live@Night

Energie Live@Night

Jan Blom, redacteur en uitgever van het duurzaamheidsmagazine P +, organiseerde in 2011 een ‘feedbackconferentie’ van energiedeskundigen en energiebedrijven om een ​​evaluatie en reactie te geven op het nieuwe energiebeleid van het Nederlandse kabinet. Dit congres heette Live @ Night en werd gevolgd door de media. Paul Heistein van One Planet nam deel aan het panel en maakte een berekening en een prognose; indien de Nederlandse regering haar Kyoto-klimaatdoelen wil halen, moet zij een prijsverschil van 20% laten ontstaan of creëren, tussen een koolstof-intensieve en een koolstof-arme manier van leven. Dit betekent; stoppen met de enorme verborgen belastingsteun en kick-back subsidies die worden gegeven aan een breed scala van fossiel-intensieve industrieën, en deze vervangen door een CO2-belasting. Deze subsidies worden fel verdedigd door een netwerk van belangenbehartigers (in visserij, landbouw, vliegreizen, schadelijke subsidies voor biomassa, enz.) Die economische ondergang en banenverlies prediken als deze fossiele subsidies worden verwijderd. Fossiel-gunstig overheidsbeleid voorkomt nu dat hernieuwbare energie de markt overneemt van fossiele energie. Als fossiele gebruikers de ware externe kosten van fossielen zouden moeten betalen en het speelveld vlak was, dan zouden hernieuwbare energiebronnen snel de overhand nemen.

Project Perspectief, gerund door VROM (een overheidsafdeling) had overtuigend aangetoond dat een prijsverschil van 20% voldoende is om de burgers ertoe te brengen een ultralaag koolstofarme levensstijl te volgen. Ook met een betere kwaliteit van leven! (zie Inspiratie op deze website.) Maar de boerenlobby was niet blij met de conclusies van het Perspectief-project. Het project was zijn tijd te ver vooruit en de lobbyisten hielden niet van de vermindering van de vleesconsumptie die nodig is voor een koolstofarme levensstijl.

Met het nieuwe energiebeleid geeft de Nederlandse regering geen enkele hoop meer op het halen van haar eigen klimaatbeloftes.

Download: Live@Night