Energiecoöperatie Amersfoort –> Eemstroom

 

In 2013 hebben One Planet, Smart Meter Solutions en Matchpoint samen de lokale Energiecoöperatie Amersfoort opgericht. Het doel:samen met lokale burgers en bedrijven investeren in collectieve zonnedaken op scholen en sportgebouwen en in andere lokale energieprojecten. Zodat Amersfoorters , een deel van de geldstroom die weglekt naar kolencentrales in andere regio’s besteden aan schone energie in hun eigen regio. Deze aanpak versterkt de lokale economie, zelfredzaamheid en betrokkenheid.

Met subsidie van de gemeente Amersfoort is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Daarna gingen we van start als een nieuw project bij One Planet. IKEA gaf toestemming om gedurende één maand bij de ingang van hun Amersfoortse vestiging  klanten te werven voor Energie Coöperatie Amersfoort. Wij wilden eerst particuliere klanten winnen en daarna de gemeente uitnodigen zich aan te sluiten bij Energie Coöperatie Amersfoort.

De naam Energie Coöperatie Amersfoort is later veranderd in Eemstroom. Er werden twee aparte juridische entiteiten opgericht: een coöperatie waar alle klanten lid van worden en een werkbedrijf voor de klantenadministratie, inkoop van energie en realisatie van energieprojecten. De coöperatie en haar leden zijn eigenaar van het werkbedrijf.

Klik op:  http://eemstroom.nl

Hieronder: werving van nieuwe klanten bij de ingang van IKEA, met de verloting van een fiets onder de nieuwe klanten.

One Planet heeft gedurende 18 maanden 1,5 FTE’s in Eemstroom geïnvesteerd.

De businesscase van Eemstroom was erop gericht om, door klanten te bundelen, een 5% inkoopkorting te verkrijgen. Daarnaast rekent Eemstroom een 5% toeslag op de energierekeningen van haar leden. Deze geldstroom van 10% wordt vervolgens door Eemstroom geïnvesteerd in lokale energieprojecten. Klik op: http://eemstroom.nl/projecten-2/

In het eerste jaar groeide Eemstroom tot 220 particuliere leden-cliënten. Later werd een zonnedak op de Juliana van Stolberg sporthal gerealiseerd. Zie: http://eemstroom.nl/wp-content/uploads/2015/05/Eemstroom-ZonneBerg-20150518.pdf

Na achttien maanden besloot One Planet dat zij voldoende middelen en tijd in Eemstroom had geïnvesteerd. Het was tijd voor dit dochterinitiatief om als zelfstandig bedrijf met eigen werknemers en bestuur op eigen benen verder te gaan. Eén medewerker is overgestapt van de payroll van One Planet naar de payroll van Eemstroom, en Eemstroom is verhuisd naar de wijk Vathorst in Amersfoort-Noord.

Hieronder: de sales- en administratie medewerkers van Eemstroom aan het werk in het kantoor van One Planet.