‘Zonder ontbossing’

Het controleren van productclaims ‘ontbossingsvrij’

One Planet neemt deel in een internationale coalitie van partners die werken voor het VN-milieuprogramma om te controleren of de ‘ontbossingsvrij’ claims van leveranciers van sommige producten zoals palmolie echt zijn wat ze zeggen dat ze zijn. Het belang van dit werk is te zien in deze BBC-article “Amazon soya and beef exports ‘linked to deforestation’…Up to one-fifth of Brazil’s soya exports to the European Union may be “contaminated” by illegal deforestation, a study has found.”

In navolging van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 ondertekenden Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Nederland en het VK de Verklaringen van Amsterdam over ontbossing en duurzame palmolie om “ontbossingsvrije” duurzame grondstoffen en verantwoord supply chain management te garanderen. Hiermee verbonden, werkt het VN-milieuprogramma (UNEP) om te bepalen welke gebieden beschermd moeten zijn en is het een project gestart om de milieu-impact van producten te controleren op basis van levenscyclusanalyse. Een belangrijk punt is hoe ervoor te zorgen dat producten ergens in hun toeleveringsketen geen ontbossing veroorzaken, zelfs niet indirect door andere producenten te dwingen om bebost land ergens anders te transformeren. Hoewel het belangrijkste product zelf mogelijk ontbossing lijkt, kan het up- of downstream in de toeleveringsketen slechte indirecte ‘boslekkage’-effecten hebben. Zo kan de implementatie van strikt natuurbehoud in één gebied leiden tot gewasintensivering of veranderingen in bodemkoolstof in andere gebieden of zelfs in andere landen. Hoe kunnen beleidsmakers en inkopers een holistisch standpunt innemen en door de grijze nevels van claims van producenten en leveranciers en de gecompliceerde oorzaak-gevolgketens heen kijken?

UNEP heeft daarom One Planet samen met haar expertisepartner 2.0 LCA in Denemarken gecontracteerd om de milieueffecten te kwantificeren en het oorzaak-gevolg van de vraag naar biobased producten zoals palmolie op te sporen.

  • Welke modellen zijn geschikt om beweringen van “ontbossingsvrije” toeleveringsketens of grondstoffen te ondersteunen?
  • Welke criteria moeten verantwoordelijke investeerders gebruiken om een ​​netto vermindering van ontbossing te bereiken, door natuurlijke grond te beschermen en indirecte veranderingen in landgebruik te voorkomen?

De resultaten van dit gecompliceerde werk, dat onderzoek en expertise uit vele bronnen samenbrengt, zorgen voor fascinerend lezen. Landen zijn sterk afhankelijk van de internationale handel in grondstoffen. Producten worden vaak geleverd uit verre landen. Een geglobaliseerde toeleveringsketen draagt ​​bij tot de complexiteit van het traceren van de onderling verbonden milieu-impact van deze grondstoffen. Je zou kunnen zeggen dat sommige landen met een hoge levensstijl die aan de oppervlakte groen en milieuvriendelijk lijken, in feite door hun invoer een te hoge milieudruk en aantasting in andere landen veroorzaken. Ze ‘exporteren’ simpelweg de ecologische en sociale impact van hun voeding en aankopen.

One Planet en 2.0 LCA werken met trots voor het nobele en zeer belangrijke VN-milieuprogramma.

Contact:  Mark Goedkoop,  mgoedkoop@xs4all.nl  tel 06- 53 11 60 34 of Paul Heistein, paul.heistein@oneplanet.orgtel +31-6-52 40 19 47