Fietspark Satelliet-C

 

One Planet is van mening dat haar fietsplan ‘Satelliet-C’ langs het spoor achter Twynstra Gudde, wellicht €5 miljoen goedkoper is dan de Kelder Voorplein-&-Tunnel die de gemeente Amersfoort wil realiseren: € 8,5 miljoen tegenover € 13,3 miljoen. Bovendien is de toegankelijkheid van Satelliet-C beter voor fietsers, en vormt dit plan geen obstakel voor toekomstige ontwikkelingen op het stationsplein. Voor een beeld van Satelliet-C zie onderstaande afbeeldingen.

De financiële voordelen van Satelliet-C zijn al eerder bevestigd door onderzoek van ingenieursbureau Movares uit Utrecht; Satelliet-C is de enige variant met een positieve realisatie- en exploitatie-businesscase. De Kelder Voorplein-variant die de gemeente wil bouwen, kwam uit het onderzoek juist naar voren als het duurste variant. Bovendien is de bereikbaarheid voor fietsers slechter, waardoor een additionele fietstunnel van € 3,7 miljoen nodig is, plus extra liften voor mindervaliden van bijna € 0,5 miljoen.

(bron: Movares)

De kosten per gestalde fiets zijn 50-100% goedkoper met Satelliet-C dan met de Kelder Voorplein-&-Tunnel. Fietsenstalling Satelliet-C kan als losstaand project worden uitgevoerd; het is niet gekoppeld aan of afhankelijk van andere ontwikkelingen op het Stationsplein. Het is een prefab aanbouw op een ongebruikt stuk grond, in tegenstelling tot de Kelder Voorplein-&-Tunnel die een deel van het voorplein in beslag zal nemen, en waartegen flinke publieke weerstand bestaat.

Hoe ziet Satelliet-C eruit?

Boven: meer dan de helft van alle fietsers (53%) komt van de oostkant, deze kunnen Satelliet-C gemakkelijk in-fietsen, de fiets stallen en direct via eigen treinpoortjes naar de perrons komen. Fietsers uit het zuiden (34%) gaan onder het huidige gebouw van Twynstra Gudde naar de fietsenstalling op het maaiveld. Fietsers uit het westen (13%) parkeren in de bestaande fietsenstalling bij de westelijke ingang van het station.

Boven en 2x onder: ingang naar Fietsenstalling Satelliet-C voor fietsers vanuit het oosten (de stad).

Boven: de entree voor fietsers vanuit het Smallepad.

Boven en onder: hier ziet u het dek van Satelliet-C ingericht als een park. Indien nodig kan dit later worden gebruikt als extra fietsenstalling voor nog eens 2500 fietsen. Dan stijgt de capaciteit van Satelliet-C van 5000 naar 7500 fietsen, tegen geringe additionele kosten omdat er geen extra structuur bijgebouwd hoeft te worden.

Boven en onder: Fietspark Satelliet-C geeft direct toegang tot de stationshal en de perrons, via eigen toegangspoortjes. Dichter bij de treinen kun je niet komen!

Boven en onder: hier ziet u hoe Fietsenstalling Satelliet-C in de toekomst naadloos kan aansluiten op toekomstige ontwikkelingen op het stationsplein. Het kan nu als losstaand project worden uitgevoerd omdat het geen obstakel vormt voor toekomstige ontwikkelingen van het Stationsplein. De stalling kan later echter één geheel vormen met een toekomstig nieuwe stationsplein, in welke vorm dan ook.

 

Waarom wil de gemeente en de Raad ‘Fietspark Satelliet-C’ niet bekijken en heroverwegen?

Wij denken dat dit met een combinatie van factoren te maken heeft:

1). In het verleden heeft de gemeente, advies van de Fietsersbond ingewonnen. Dat was ook verstandig; alleen heeft de gemeente de Fietsersbond een OUDE schetstekening van Satelliet-C getoond met maar één ingang via het huidige gebouw van Twynstra Gudde. In dat geval was de bereikbaarheid van Satelliet-C inderdaad ronduit slecht, dus de Fietsersbond heeft dit plan terecht negatief beoordeeld op toegankelijkheid. De gemeente heeft dit oorspronkelijk idee – bedoelt als discussiepunt – te letterlijk geïnterpreteerd en als finaal ontwerp gezien. De gemeente is daar bij niet met One Planet in gesprek gegaan, en het conceptplan is als gevolg daarvan een voortijdige dood gestorven. Zonde, want het plan heeft van alle fietsplannen in of rondom het Stationsplein de meeste potentie. Deze communicatiefout bij het begin van het project is daarna nooit meer rechtgezet. Tot One Planet eind 2017 min of meer bij toeval ontdekte dat de gemeente de Raad akkoord zou vragen op de veel duurdere Kelder Voorplein-&-Tunnel. Pas in januari 2018 kon One Planet, zonder de gemeente als tussenfilter, haar nieuwe en bredere ideeën voor Fietsenstalling Satelliet-C via enkele Informatieavonden rechtsreeks aan de Raadsleden presenteren.

2).  De gemeente en de wethouder willen, vermoedelijk om politieke en economische redenen, niet toegeven dat er door voortschrijdend inzicht nu met de huidige Satelliet-C een plan op tafel ligt dat wellicht technisch en financieel veel beter is dan de eigen Kelder Voorplein-&-Tunnel waarop de gemeente de afgelopen jaren in een ‘tunnelvisie’ heeft voortgeborduurd. De gemeente heeft immers al kelders en dure studies voor haar kelderplan aangekocht, en subsidies van de provincie voor haar veel duurdere plan toegezegd gekregen. De wethouder beroept zich op eerdere beslissingen van de Raad om zijn dure kelder-&-tunnelplan zo spoedig mogelijk door te zetten. Hij weigert drie maanden te tijd nemen om de twee plannen Kelder-&-Tunnel vs. Satelliet-C goed met elkaar te vergelijken.

3).  De Raad heeft zelf geen diepgaand en/of onafhankelijk inzicht in de verschillende fietsoplossingen voor het Stationsplein. De Raad is steeds akkoord gegaan met de door de gemeente voorgeschotelde plannen en is zo letterlijk meegesleurd in de ‘tunnelvisie’ van de gemeente. De gemeenteraad lijkt op 30 januari voor die kelder-tunnel te hebben gekozen, maar One Planet gaat nogmaals aandacht vragen van de nieuwe raad omdat ‘ook de gemeente voortschrijdend inzicht niet moet negeren’. Bovendien gaat One Planet ervoor ijveren om aandacht te vragen voor een overkoepelende visie op het Stationsplein, waarin de fietsoplossing geen obstakel voor de toekomst moet gaan vormen.

Indien er nu beslissingen worden genomen die alleen op procedurele en politieke gronden maar niet op prijstechnische gronden te verdedigen zijn, dan zal Amersfoort lang met de consequenties hiervan moeten leven. Dat de burger ontevreden is met deze gang van zaken ziet u in dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=jdqZgDs5GZw&feature=youtu.be

Hoe ziet het Kelder Voorplein-&-Tunnel plan van de gemeente eruit?

Dat ziet u in deze link: https://amersfoort.notubiz.nl/document/6048223/1/Schetsontwerp

Hieronder ziet u de extra tunnel voor €3,7 miljoen die nodig is om toegang te krijgen tot de Kelder Voorplein van de gemeente. Daarbij komen ook extra kosten van circa €0,5 miljoen voor speciale mindervaliede liften, en de fietstunnel blokkeert ontwikkelingen op- en onder het stationsplein in de toekomst. (Met de Satelliet-C oplossing van One Planet zijn deze maatregelen niet nodig; fietsers hebben directe toegang tot alle lagen van de fietsenstalling zonder tunnels of liften. En het staat niet in de weg van toekomstige ontwikkelingen.)

De problemen van de gemeente met dit project blijven echter bestaan. Vanwege de publieke weerstand tegen een tunnel door bewoners van zowel de Berkenweg als de Regentesselaan, overweegt de gemeente nu om hun gebouw aan het Stationsplein 14-16 op te offeren om een tunnel onder dit gebouw te bouwen, uit het zicht van de bewoners. Met andere woorden, de gemeente probeert zich een weg te banen uit hun eigen zelf gecreëerde problemen. Dit heeft geleid tot meer vertragingen en verhoogt de uiteindelijke kosten van het aanbieden van een nieuw fietspark nog verder. De One Planet-oplossing Satellite-C had een aantal jaar geleden kunnen worden voltooid tegen misschien wel de helft van de kosten, waardoor Stationsplein volledig vrij bleef voor toekomstige ontwikkelingen.