Kit House

Kit House

In 2015 zag One Planet een kans om een praktische oplossing te vinden voor twee grote economische en maatschappelijke problemen. Het eerste probleem is de enorme overschot aan leegstaande kantoorgebouwen in Amersfoort; in bedrijvenparken als De Hoef tot zelfs 40% leegstand. Tegelijkertijd bestaat er een lange wachtlijst van mensen met een kleine beurs die zoeken naar betaalbare woonruimtes; in Amersfoort meer dan 12.000 mensen of 7,5% van de bevolking. One Planet wilde daarom een demontabel Kit House ontwerpen en bouwen, waarmee leegstaande gebouwen gevuld kunnen worden met kleine woningen van 18-60 m2. De gemeente was bereid om voor 10 jaar een tijdelijke ontheffing van de kantoorbestemming te geven. Hoewel deze periode erg kort is, was er marktpotentie voor dit nieuwe Kit House. Als het na 10 jaar verplaatst kan worden en op een nieuwe locatie opnieuw gebruikt kan worden, is dat een meevaller in de businesscase.

Qua duurzaamheid is het beter om bestaande kantoorgebouwen te hergebruiken en recyclen voor nieuwe functies, dan nieuw vastgoed te bouwen en nieuwe materialen te consumeren. De herbestemming van kantoorgebouwen voor woningen voorkomt ook dat meer weiland en natuurgrond wordt bedolven onder nieuwe woonwijken. Het gaat daarbij immers om iets wat een algemeen goed is en de totale bestaande bouwvoorraad van Nederland is ruimschoots groot genoeg. Door renoveren en herontwikkelen, is er eigenlijk nooit meer behoefte om nieuwe grond te gebruiken. Met Kit Houses wilde One Planet helpen om een oplossing voor dit probleem te vinden.

In 2016 kreeg One Planet van een Nederlandse zorgverlener opdracht om een Kit House te ontwikkelen en een prototype in Amersfoort te bouwen. Bij gebleken succes zou slagen One Planet een bestelling voor nog 40 Kit Houses ontvangen. Samen met een Engelse architect, ontwierpen wij een Kit House, dat op locatie als een Lego-doos in elkaar kan worden gezet. Alle onderdelen passen in een normale lift, raam of deur. Hieronder ziet u de fabricage in Wales, en de transport en assemblage op locatie in Amersfoort.

Het eerste Kit House was helaas geen succes, doordat de samenwerking met de Engelse partners en de supply-keten in Wales niet goed verliep. Hoewel het product zeer stevig was gebouwd, liep de productie in Engeland achter op schema, en was de pre-engineering niet goed, waardoor teveel details op locatie moesten worden opgelost. De klant heeft daarop besloten af te zien van de levering van nog 40 woningen.

One Planet heeft de samenwerking over Kit Houses met de met de Engelse partners beëindigd, maar heeft veel van de eerste prototype geleerd. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een volledig nieuw product met nieuwe Nederlandse partners (zie project FlexApartments.)