Verbind VN-doelen met bedrijfsproducten

Verbind VN-doelen met bedrijfsproducten

One Planet neemt deel met een internationale coalitie van partners die werken aan het linken van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties van 2030 naar de praktische em meetbare milieu- en sociale impact van producten gemaakt door bedrijven. Dit stelt bedrijven in staat om meer milieu- en sociaalvriendelijke producten en diensten te ontwikkelen en direct en op een uniforme manier te laten zien hoe zij bijdragen aan de VN-doelstellingen.

Het probleem is dat drie jaar na publicatie de VN-doelstellingen nog steeds niet worden toegepast in de zakelijke praktijk, omdat geen van de 169 klimaatindicatoren die zijn ontwikkeld voor regeringen en NGO’s, praktisch bruikbaar zijn voor het bedrijfsleven. De VN-doelstellingen zijn te veel gericht op abstract beleid en subsidies op hoog niveau, en deze moeten opnieuw worden geïnterpreteerd en vertaald op een manier die ze koppelt aan de praktische en meetbare impact van de levenscyclus van producten.

Er loopt daarom een reeks ​​projecten, met One Planet als hoofdaannemer en met PRé Consultants in Amersfoort en 2.0 LCA-consultants in Denemarken, om een ​​duidelijke link te ontwikkelen tussen de top-down VN Sustainable Development Goals en de vele bottom-up kennis, data en methodologie in levenscyclusanalyses. Zo kunnen bedrijven hun bijdrage aan de SDG’s op een uniforme manier meten en rapporteren.

Een van de One Planet bestuursleden, Mark Goedkoop, heeft uitgebreide specialistische kennis van Life Cycle Analysis en hierdoor kan One Planet optreden als de leidende NGO in de internationale projectcoalitie. Het project past goed bij de missie van One Planet en we zijn er trots op dat we mogen samen met PRé en 2.0 LCA voor het nobele en zeer belangrijke VN-milieuprogramma werken.

Meer informatie:

Contact:  Mark Goedkoop,  mgoedkoop@xs4all.nl  tel 06- 53 11 60 34 or Paul Heistein, paul.heistein@oneplanet.org tel +31-6-52 40 19 47