Pages of Inspiration

Pages of Inspiration

Een ambitie van One Planet om een online catalogus te bouwen waarin bijzondere of inspirerende duurzaamheidsprojecten, -boeken, -personen, -films en andere media zijn samengevat op 1 standaard pagina per onderwerp. Hier is een voorbeeld. Hiermee kunnen geïnteresseerde personen (b.v. MVO-managers in bedrijven) snel een overzicht krijgen van de belangrijkste kennisbronnen en gedachtegoed in duurzaamheid en CO2-besparing.