Park Schothorst

Park Schothorst

In 2008 heeft One Planet in opdracht van de gemeente Amersfoort, samen met haar partners ORG-id en Eiffel, een haalbaarheid studie en plan gemaakt voor de omvorming van de CNME naar een inspirerende en informatieve EcoCenter. Met als voorbeelden; de Kleine Aarde in Boxtel en CAT in Wales. Dit zou dienen als ‘motor’ voor de verduurzaming van de noordelijke woonwijken van Amersfoort – energiebesparing, vergroening van de wijken, recreatie en sport, sociale verbinding, innovatie enz. Later zijn zowel de CNME als de Amfors gebouwen door brandstichting volledig uitgebrand. Op de plek van de oude CNME is in 2016 een nieuwe Groene Huis gerealiseerd, met een deel van de functie dat was oorspronkelijk voorzien in de One Planet-ORGid-Eiffel studie.

Beneden: de rol van EcoCenter Park Schothorst als katalysator voor duurzaamheid in de noordelijke woonwijken

One Planet had ambities voor een Local Food Market op het parkeerterrein van Montessori Basisschool de Kosmos…

Wat One Planet betreft, kon de nieuwe EcoCenter in Park Schothorst, als katalysator en centrum dienen voor niet alleen de verduurzaming van de noordelijke woonwijken van Amersfoort, maar ook voor de Eemvallei omheen (zie Project EcoPolis.)