Tapijtrecycling

Tapijtrecycling

In 2014 kwam Willem van Gaal, een actieve burger uit Amersfoort met een groen hart, naar One Planet met het idee om oude tapijttegels in te zamelen en recyclen. Als voormalige medewerker van een tapijtfabrikant wist hij dat dit kon. Hij vroeg hulp van One Planet om zijn idee op gang te brengen.

One Planet had al een goede relatie met tapijttegel fabrikant Interface uit Scherpenzeel want Interface is een wereldleider op het gebied van duurzaamheid. Hun Mission Zero is uniek qua ambitie en is een model voor alle andere bedrijven: Zie: http://www.interface.com/EU/nl-NL/about/index/Mission-Zero-nl_NL Geanne van Arkel van Interface had interesse in een proefproject met One Planet.

Ook Huibert Boer van de ROVA, voormalig medewerker van De Kleine Aarde in Boxtel was geintereseerd. De gemeente Amersfoort eveneens. Zo hadden we in korte tijd de juiste partijen aan tafel bij One Planet om een technisch- en financieel onderzoeksproject te beginnen naar de haalbaarheid van Willem’s idee. Er volgde een reeks project meetings en een inzameling proefproject begonnen, in samenwerking met Interface, de Kringloopwinkel en ROVA.

De conclusie van het project was; het is technisch haalbaar om tapijttegels te recyclen, maar om het bij Interface economisch rendabel te maken, is een verzamelgebied als Amersfoort en Leusden te klein. Het moet op landelijk niveau gebeuren. Dit vergt samenwerking tussen veel meer gemeenten en ook met andere organisaties als de ROVA. Hier ligt een uitdaging voor een toekomstige projectleider bij de gemeente of de ROVA.

One Planet heeft haar rol als katalysator en kweekvijver voor duurzaamheidsinitiatieven vervuld.

Hieronder een paar berichten uit de lokale media:

—————————————-

Tweede leven voor tapijttegels!

Kringloopcentrum Amersfoort en ROVA  starten een proef met apart inzamelen van  tapijttegels.   Een initiatief van Amersfoorter Willem van Gaal, die het zonde vond dat tapijttegels worden weggegooid en dan  in de verbrandingsovens terecht komen. Niet nodig en slecht voor het milieu!

Hij kreeg Rova, Kringloopcentrum, Interface  en de gemeente Amersfoort om de tafel en dit resulteerde in een mooi samenwerkingsinitiatief:  Amersfoorters kunnen nu hun resttegels inleveren bij de inbrengpunten van Rova en van  het Kringloopcentrum  of  thuis laten ophalen!  Het kringloopcentrum scheidt de goede en minder goede tegels, waarna de betere voor hergebruik verkocht worden en de minder goede gaan naar recyclebedrijf Interface. Alle partijen zijn benieuwd hoe het gaat lopen. De proef eindigt op  1 mei of zodra er  1000 kilo is binnengekomen.

Een eerste partij tegels werd overhandigd door Willem van Gaal aan Mieke Bleij van Kringloopcentrum  Amersfoort-Leusden en Huibert Boer van ROVA op woensdag 29 januari  op het milieubrengstation van ROVA aan de Nijverheidsweg Noord 35, 3812 PK te Amersfoort

————————————————–

Proef met inzameling tapijttegels in Amersfoort

Nieuwsbericht – 28 januari 2014

Op 1 februari start een proef met inzameling van tapijttegels bij particulieren in Amersfoort. Inwoners kunnen oude tapijttegels brengen naar het milieubrengstation van ROVA of het kringloopcentrum Amersfoort-Leusden vragen de tegels thuis op te komen halen. Doel van de proef is te onderzoeken of producthergebruik van oude tapijttegels voldoende oplevert. De proef loopt af op 30 april of na inzameling van 1000 kilo tegels.

Het is een initiatief van Willem van Gaal, oud-medewerker van tapijttegelfabrikant Interface. Hij heeft ROVA, Interface, de gemeente Amersfoort en Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden bijeen gebracht om het hergebruik van tapijttegels te stimuleren. “Het is eigenlijk gekkenwerk dat we goede spullen zoals tapijttegels nu nog als restafval naar de verbrandingsoven brengen terwijl we het heel goed kunnen hergebruiken. Eerst proberen het 2e hands te verkopen, daar kunnen we allemaal profijt van hebben. Als dat niet lukt kan de industrie heel goed garen en backing er uit halen en recyclen. Dat is de circulaire economie die kansen biedt”, aldus Van Gaal. Een bijkomend voordeel is dat er door de organisatie van hergebruik en recycling op lokaal niveau extra werkgelegenheid kan worden gecreëerd.